ส่องพอร์ตหุ้น “กึ้ง เฉลิมชัย” ถือรวม 9 บริษัท มูลค่ากว่า 5 พันล้าน

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ส่องพอร์ตหุ้น “กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ” หลังลือสะพัดเตรียมส่ง “วี เวนเจอร์สฯ” ลงทุนซื้อหุ้น “ซิปเม็กซ์” บริษัทย่อย TTA พบถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 9 แห่ง มูลค่ารวมกว่า 5,107 ล้านบาท

หลังจากที่มีกระแสข่าวแพร่สะพัดกรณีที่บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด กระดานซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีของไทย ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง และกำลังอยู่ระหว่างการหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ ระบุว่า ซิปเม็กซ์ เตรียมลงนามในข้อตกลงซื้อขายหุ้นให้กับบริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ที่มีตระกูลมหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาการซื้อขายหุ้นแต่อย่างใดนั้น

ทำให้ “กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ” ซึ่งมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้น TTA นั้น มีการกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในแวดวงธุรกิจ “iBit” ได้สำรวจพอร์ตการลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรากฎรายชื่อใน 10 อันดับแรกของผู้ถือหุ้นใหญ่ พบ “กึ้ง เฉลิมชัย” ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 9 บริษัท มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 5,107.81 ล้านบาท (คำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ 4 พ.ย. 65)

ประกอบด้วย บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) TTA ถือหุ้นจำนวน 271,919,159 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 14.92% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด ราคาปิด ณ 4 พ.ย. อยู่ที่ 8.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,202.55 ล้านบาท

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TFI ถือหุ้น 6,634,320,313 หุ้น สัดส่วน 39.43% ราคาปิด 0.17 บาท มูลค่ารวม 1,127.83 ล้าบาท

บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ INOX จำนวน 789,570,000 หุ้น หรือ 10.13% ราคา 1.15 บาท มูลค่ารวม 908.01 ล้านบาท

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) PMTA จำนวน 15,614,522 หุ้น หรือ 15.43% ราคาปิด 11.00 บาท มูลค่า 171.76 ล้านบาท

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) SUC จำนวน 14,949,600 หุ้น หรือ 4.98% ราคาปิด 29.50 บาท มูลค่า 441.01 ล้านบาท

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) TOPP จำนวน 723,900 หุ้น หรือ 12.07% ราคาปิด 157.50 บาท มูลค่า 114.01 ล้านบาท

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) PSTC จำนวน 37,845,000 หุ้น หรือ 1.60% ราคาปิด 1.73 บาท มูลค่า 65.47 ล้านบาท

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) MILL จำนวน 48,539,240 หุ้น หรือ 1.05% ราคาปิด 0.84 บาท มูลค่า 40.77 ล้านบาท และ

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 7UP จำนวน 45,500,000 หุ้น หรือ 0.88% ราคาปิด 0.80 บาท มูลค่า 36.40 ล้านบาท