SABUY บอร์ดไฟเขียวซื้อหุ้น AIT เพิ่ม 6.26% ขึ้นแท่นถือหุ้นใหญ่

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

บมจ.สบายเทคโนโลยี (SABUY) บอร์ดอนุมัติซื้อหุ้น AIT เพิ่ม 6.26% ขึ้นแท่นถือหุ้นใหญ่ 21.1% หลัง AIT โชว์กำไร 6 เดือนเติบโต 556 ล้านบาท นอกจากนี้ SABUY ทุ่ม 400 ล้านบาทเข้าซื้อลิสซิ่งต่างจังหวัดรายใหญ่ ขยายพอร์ตสินเชื่อครอบคลุมทั่วประเทศ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1) การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 83,333,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.26 ในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (“Main Board”) ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท ซึ่งหลังจากการเข้าลงทุนแล้ว SABUY จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน AIT ถือเพิ่มขึ้นเป็น 21.1%

โดย AIT เป็นผู้นำในธุรกิจเป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการให้บริการเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือเทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งสอดประสานกับแกนธุรกิจ Enterprise & Life ของ SABUY เป็นอย่างดี และมีผลประกอบการเติบโตโดดเด่น ในงบฯปี 2564 มีรายได้ 7,035 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสูง 527 ล้านบาท

2) อนุมัติให้ บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด (“SBCAP”) เข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทเลิฟ ลิสซิ่ง จำกัด (“LoveLeasing”) จำนวนไม่เกิน 1,540,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ของหุ้นทั้งหมด ใน LoveLeasing (“หุ้น LoveLeasing”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ LoveLeasing เพื่อเสริมสร้างแกนธุรกิจทางด้าน Financial Inclusion ซึ่ง LoveLeasing เป็นผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีผ่อนชำระ

โดยยึดถือหลักการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายและง่ายขึ้น โดย LoveLeasing มุ่งเน้นไปที่ตลาดในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคตะวันตกของประเทศ ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 20 สาขา โดย SBCAP จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ LoveLeasing

โดย SBCAP จะได้รับโอนหุ้นสามัญทุ้งหมดของ LoveLeasing ในเดือนพฤศจิกายน 2565 3) เพื่อต่อยอดขยายธุรกิจด้าน Outsourcing SABUY ได้อนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือ 80% ด้วยงบฯลงทุน 29.5 ล้านบาท ในบริษัท เอส.เค.ฮิวเมน รีซอสร์เซส เซอร์วิส จำกัด (“SKH”) จาก นางสาวกัญญา วัฒนกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ SKH อันเป็นการต่อยอดแกนธุรกิจ Enterprise & Life ของ SABUY อีกด้วย ทั้งนี้ SKH ประกอบธุรกิจให้บริการจัดหาแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นหลัก โดย SABUY จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 29,556,940.29 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SKH

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติพิจารณาเพิ่มเติม คือการอนุมัติจำหน่ายหุ้นสามัญ ในบริษัท พลัสเทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“PTECH”) จำนวนไม่เกิน 1,343,497 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.55 ของหุ้นทั้งหมดใน PTECH ให้แก่ นางสาวกัญญา วัฒนกุล โดย SABUY จะได้รับชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ SABUY ยังได้วางแผนในการลงทุนธุรกิจ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรของ SABUY และพันธมิตร รวมไปถึงยังสามารถใช้ในการเป็นสถาบันเพื่อช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่สำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น SABUY ยังมีแผนที่จะพัฒนาทีมงานรุ่นใหม่ ๆ ด้วยการแสวงหา และเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจบใหม่จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ SABUYVERSE ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของปี 2565 และตั้งเป้าการเติบโตของทั้งองค์กรอย่างก้าวกระโดดภายในปีนี้” นายชูเกียรติกล่าวทิ้งท้าย