บลจ.เกียรตินาคินภัทร เพิ่มทุนกอง KKP INCOME-H อีก 2,000 ล้าน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

บลจ.เกียรตินาคิน เร่งเพิ่มทุนกองทุนเปิด เคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์ (KKP INCOME-H)อีก 2,000 ล้านบาท หลังเปิด IPO รอบแรกเต็มจำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้นรวมกรีนชูที่ 1,150 ล้านบาท คาดตลาดผันผวน ส่งผลนักลงทุนกระจายความเสี่ยง ลงทุนสินทรัพยืหลากหลาย

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) เกียรตินาคินภัทร จำกัดเปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทเปิดขาย IPO กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ
แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์ (KKP INCOME-H FUND)ชนิดทั่วไปและชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 10-17 มกราคมพบว่า กองทุนได้การตอบรับดีมากจากนักลงทุน โดยสามารถขาย IPO ได้เต็มจำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้นรวมกรีนชูที่ 1,150 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 384 ล้านบาท และยอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 766 ล้านบาท

ทั้งนี้คาดว่า เป็นเพราะสภาวะตลาดที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้นักลงทุนหันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง ดังนั้นเพื่อตอบรับต่อกระแสความสนใจของผู้ลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้เร่งเพิ่มทุนอีก 2,000 ล้านบาท และเปิดเสนอขาย KKP INCOME-H-SSF หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพิ่มเติม ในวันเดียวกันคือวันที่ 20 มกราคม 2565 นี้

“ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองทุนได้รับความสนใจจากนักลงทุนมาจากสภาวะตลาดที่ยังคงมีหลายปัจจัยเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในยุโรป แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งทำให้ยากต่อการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง การกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายจึงเป็นแนวทางที่นักลงทุนให้ความสนใจมากขึ้น”

 

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก BGF Global Multi-Asset Income Fund มีจุดเด่นเรื่องกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายอย่างครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งรวมถึงตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก และมีการจัดสัดส่วนการลงทุนแบบยืดหยุ่น เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ โดยยังคงความสำคัญกับการลดความเสี่ยงขาลงในช่วงตลาดผันผวน จึงนับเป็นกองทุนที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและคาดหวังรายได้ระหว่างการลงทุน”นายยุทธพลกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อผู้ลงทุนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in Fee) ของ KKP INCOME-H FUND ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่พลาดการจองซื้อกองทุนในช่วง IPO และนักลงทุนที่มีความสนใจกองทุน ได้ร่วมลงทุนด้วยต้นทุนที่ลดลง

 

นอกจากนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือ SSF ของกองทุนนี้เพิ่มเติมด้วย (KKP INCOME-H-SSF) เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศในหลากหลายสินทรัพย์ พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเปิดเสนอขายวันแรกพร้อมกับการเปิดขาย KKP INCOME-H FUND อีกครั้ง ในวันที่ 20 มกราคม 2565

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market